« PDF-utskrift med et tastetrykk

Vi har nå ordnet det enkelt å skrive ut pdf-oversikter over hver pir, som havneledelsen kan skrive ut og henge på oppslagstavla i havna. Lista inneholder navn, telefonnummer, båsbredde og nummer på båsen. Havna velger selv om man ønsker å sortere oversikten etter nummer i stigende eller synkende rekkefølge - eller om man ønsker å kun skrive ut deler av piren.
Lista oppdateres automatisk i HavnaMi-systemet når du gjør endringer i medlemsoversikten, dermed slipper du å holde kontroll over flere systemer - eller gjøre jobben manuelt.Havnami utskrift av havneoversikt.jpg

FacebookYouTube