Nå kan du koble strømsøyla mot HavnaMi

Stromsoyle1.png I et halvt års tid har vi testet og finpusset et nytt tilbud til havnene våre og de tusenvis av båtbrukere som er koblet opp mot HavnaMi-systemet.Nå kan havnene lett holde oversikt over strømforbruket til hver enkelt båt ved å lese av og plotte inn målerne, enten automatisk eller ved enkel manuell avlesning.

For de som ikke har installert trådløs avlesning av strømsøylene, er det bare å ta nettbrettet ut i havna og bruke systemets modul for avlesning av målerstand.

Avlesningen som gjøres manuelt legges automatisk på brukerne og overføres til ordre, slik at forbruket umiddelbart er klart til fakturering.


Havnas administrator får full kontroll, og det er enkelt å holde oversikt over hvem som er leietaker for hvert enkelt uttak.

Løsningen gir dessuten hver enkelt kunde/medlem kontroll over eget strømforbruk.

Dette finner båtbrukeren inne på «Min Side» i HavnaMi.

Inne i kartløsningen vår vil strømsøylene kun være synlige for kunder av havna og administrator av havneanlegget.

Du må altså være innlogget og kunde/medlem i havna for å kunne benytte deg av denne tjenesten. Gjester/besøkende båtbrukere vil ikke ha tilgang her, kun på søyler som er beregnet til gjestebruk.

I tillegg til avlesning kan administrator enkelt få oversikt og tildele ledige strømmuttak til kunder, uten å fysisk være tilstede i havna.

Det er og mulig å få opp historisk oversikt over anlegget og det enkelte strømuttak, selv om man bytter leietaker.

Pris per strømsøyle, uansett uttak, er 52 kroner per år. For trådløse løsninger må avlesningsprogrammet til leverandøren av strømsøylen operere med åpent API. I slike tilfeller er det greit å koble avlesningssystemet opp mot HavnaMi - her vil det påløpe en engangskostnad som avtales eksplisitt.


Foto:  Marina Solutions AS

FacebookYouTube