HavnaMi er et to veis administrasjonsprogram for båthavner og båtforeninger det er bygget opp til å håndtere båtforeningers administrative funksjoner og daglige bruk, og for konvensjonelle havners funksjoner og daglige drift.


HavnaMi toveis funksjon er bygget slik at havnas administrasjon og brukeren ute har samme bilde av havna og dens tilbud. En bruker kan opprette seg som bruker av HavnaMi uten å velge seg en konkret havn, han vil da ha oversikt over samtlige havner som er lagt inn i systemet, og han vil kunne se de havner som har global visning.


Dette kommer frem ved å trykke på «HavnaMi» logoen oppe til venstre på den blå menylinjen. (da vil alle havner som er lagt inn i systemet vises, unntatt de havnene som ikke vil at de skal være synlige på kartet) denne funksjonen er det opp til administratoren av den enkelte havn om de vil ha begrensinger på visning ovenfor brukere.


En bruker kan melde seg inn i flere havner/marinaer som er HavnaMi kunder. Eller en bruker kan melde seg inn som medlem av en eller flere konkrete foreninger, eller som kunde av konvensjonelle havner. Da vil medlem/kunde når han logger seg inn få direkte tilgang til den aktuelle marina/-er eller havn/-er som han er medlem eller kunde av. En bruker kan velge mellom forskjellige språk moduler.


Språkvalg

Her vil en kunne velge det språk som er tilgjengelig i HavnaMi systemet. Norsk – Engelsk


Min Bruker

Under dette menyvalget er der nedtrekks menyen som viser de funksjonaliteter som er tilgjengelig for en bruker av systemet, her finner du de oppgavene som er under din bruker når du er innlogget og har opprettet profil i systemet.


Min side

I hovedmenyen under «Min bruker» er det en nedtrekks meny som starter med «Min side», her kan du vedlikeholde dine personlige opplysninger melde deg inn i andre havner, oppdatere dine fartøysopplysninger og bytte ditt personlig passord.


Mine bestillinger

Her kan du se dine bestillinger som gjelder den aktuelle havnen, ved å velge bestillingsdetaljer kan du selv oppdatere fartøy opplysninger, si opp din båtplass, administrator i din havn kan foreta fremleie disponering, administrator kan også foreta internt bytte av båtplass, men en må være oppmerksom på at en kun kan bytte en båtplass med samme bredde, dersom det ikke kan skje så må den aktuelle båtplass sies opp før en kan booke en ny og større plass.


Dette er det kun administrator i havna som kan utføre. Dersom havna har ventelistefunksjonen så blir båtplass kun tildelt etter ventelisten og dens normer.


Min venteliste

Her vil det vises din venteliste oppføring og når du satte deg på ventelisten ol. Her kan en også forandre den bredden av båtplassen en søker på.


Mine fakturaer

Dette bildet viser din faktura historikk, betalte og ikke betalte fakturaer.


Innmelding

Denne funksjonen åpner for at en kan melde seg inn i andre båthavner som er kunde av HavnaMi. Men en må huske at en annen havn kan ha andre lover og regler slik at en må sette seg inn i den nye havna sine tjenester og regler.


Mine dugnadstimer

Her kan du sjekke mine utførte og registrerte dugnadstimer som er utført for inneværende år, denne tjenesten vises kun for de havner som har denne funksjonen aktivert.


Mine leieavtaler

Her vil det vises de leieavtaler og kontrakter du har i den aktuelle havnen eller de marinaene du har inngått avtaler med.


Send melding

Dette valget er tilgjengelig for medlemmer/kunder av en havn, der de kan sende en e-post direkte til havneansvarlig gjennom systemet, disse beskjedene vil bli logført av systemet og er dermed tilgjengelig for havneadministrasjonen, her vil innsenderens e-post, emne, navn vises og det samme med dato og klokkeslett.


Det samme vil vises i ditt eget meny valg under sendte e-poster. Slik at du til enhver tid har oversikt over de e-poster som er sendt til havna.


Hjelp

Under denne funksjonen får du et valg over enkel bruker hjelp som også viser de mest elementære funksjoner som er i «HavnaMi» administrasjonssystemet.


Logg ut

Her logger du deg ut av systemet. Det er også innlagt en auto avloggingsfunksjon som trer i kraft dersom det blir et lengre opphold av bevegelser i HavnaMi bildet.


Havner

Når en vilkårlig besøkende som ikke har opprettet profil i HavnaMi søker opp programmet vil han få tilgang på oversikts kartet over Nord Europa. Oppe til høyre i dette bildet vil en få to ankersymbol. Ved å klikke på det øverste symbolet vil en få opp et søkefelt «Finn din havn», her kan en søke opp de havnene som er lagt inn i systemet, er den aktuelle havnen bruker av HavnaMi administrasjonssystemet vi en bli løftet rett inn i denne havnen og den vil komme opp som full visning av havneområdet.


Det andre ankersymbolet gir deg valg over nyttige tjenester i Norge. valg av oversikt over nyttige tjenester som er valgbar og som viser tjenester og service langs kysten, her kan firmaer kontakt HavnaMi og vi vil kunne legge interessepunkt under nyttige tjenester.


Under punktene «Nyttige tjenester» vil en finne de kontaktopplysninger som bedriften velger å opplyse, sånn som kontakt tlf, E-post, web side lenke, og ellers den informasjonen som bedriften ønsker kundene er tjent med.


HavnaMi

HavnaMi er en plattform som skal fungere dynamisk og være et samlingspunkt for båteiere, havner, servicebedrifter, offentlige havner og dens fasiliteter. HavnaMi er også en plattform under stadig utvikling.


Logg inn

Når en har opprettet seg som bruker og laget egen profil bruker man det brukernavn som er din e-post eller mobilnummer og selvvalgte passord som du har laget i systemet, en kan også bestille nytt passord dersom en har glemt det som man tidligere har opprettet, det som kreves er at en har oppgitt riktig e-post adresse.


Glemt passord

Denne tjenesten kan en enkelt bruke når en har glemt passordet, en vil da få tilsendt ett nytt tilfeldig generert passord som man bruker når en logger seg inn, dette passordet kan en så endre under «Min bruker» og videre til «Min side» velg så menyen passord, her skriver du først det passordet som du nå bruker og deretter det passord som du selv velger, husk å oppdatere personkortet. Da kan du logge ut og så gjøre en innlogging for å teste ditt nye passord.


Se guide "Glemt passord" for mer. "Klikk her"


Ny bruker

Når du oppretter deg som ny bruker er det viktig at du fyller ut alle punktene som er markert med rød stjerne. Samt at du husker å velge hvilken havn du ønsker å være kunde av eller om du ønsker medlemskap i. Du kan også velge å ikke være bruker av noen havner da vil du kun bli bruker av HavnaMi systemet uten egen hjemmehavn, da velger du «ingen organisasjon» eller «0» havn.

 

  • Du velger «0» havn eller den forening/havn du ønsker å være bruker av.
  • Husk alltid å trykk opprett bruker før du går videre.

 

Lukker du bare kortet uten å gjøre noe valg av den havnen du ønsker, havner du som ukjent bruker og vil ikke bli å finne i den havnen du ønsker å være kunde eller medlem av. Du må da kontakte support på post@havnami.no du må da oppgi ditt navn og navnet på den havnen du ønsker å være medlem eller kunde av.


Se under guide "Opprette Brukerkonto", for mer informasjon "Klikk her"


Valg av kartvisning

Oppe til venstre i bildet er det tre kartsymboler. Vanlig kart, Google Maps eller Norge i bilder med symbol (norsk flagg) du har et fjerde valg det er Dronefoto, men dette kommer opp automatisk over den havnen som selv har aktivert dronekart.


Dronefoto

Dronefoto er en ekstratjeneste som enkelte havner velger dersom det eksisterende kartgrunnlag over området er for dårlig eller at det er skjedd store endringer. Da er det på sin plass å fremskaffe drone kart. Men her må en være oppmerksom på at det ikke holder med en vanlig drone foto. Det må kjøres over med en drone som kan ta kart optimaliserte bilder. For HavnaMi opererer med båtplasser som stemmer med terrenget i henhold til meter og grader.


Norge i bilder

Norge i Bilder kart er det kommunene som bestemmer når de vil fornye kartgrunnlaget, det kan i enkelte tilfeller være flere år gammelt så det kan være avvik i fra dagens situasjon.


Google map/ Hybrid

Google Map er en tjeneste som ligger ut og blir satellitt oppgradert, det er best over de større byer og tettsteder, men kan i verste fall være ganske uklare og utdaterte, opp til 4-6 år gamle.


Kart

Denne formen er kun ett tegnet kart med lite detaljer, ligger bare som et supplement. Vi velger å kjøre dette da det lastes lett inn på mobile plattformer.


Oversikt i havna

HavnaMi gir deg et bilde av den aktuelle havn som du er medlem eller kunde av, den forteller deg hvor din båtplass er markert med Lilla farge, du ser hvilke plasser som er ledige markert med Grønn farge, de som er opptatt er alle markert med Rød farge, plasser som snart blir ledig er markert med Oransje farge. Du vil finne de forskjellige fasiliteter som havna har og som ligger lokalt under valget: «Nyttige Tjenester»


Innstillinger

I denne menyen kan du se de fargene og hva de betyr.


Vis/skjul båtplass

Dette valget gir deg valget at du kan skjule alle båtplassene for å få et overblikk over havnebildet.


Vis/skjul fremleie

Denne funksjonen gir deg oversikt over de båtplassene som gir deg anledning til å leie en båtplass som er korttids ledig, det kan være at den personen som leier båtplassen blir borte i noen måneder, eller har båten langtidslagret på land og at det da er mulig å korttids leie båtplassen.


Se under guide "Fremleie/korttidsleie", for mer informasjon "Klikk her"

Din posisjon

Dette valget er kun tilgjengelig når en er på mobil eller nettbrett som har GPS funksjon innebygget, da vi du kunne se din posisjon på det kartet som er valgt.


Filtrere på breddemeter

Denne funksjonen trer i kraft dersom en havn velger å skjule båtplasser for tilfeldige besøkende, da vil en kunne skrive opp den ønskede bredden eks: 3,5 du vil da på kartet se de plassene som tilfredsstiller ditt søk. Du kan da gå inn på den valgte plassen og be om at du ønsker å leie den, dersom du oppfyller havnas kriterier for utleie.


Interessepunkt/Nyttige tjenester

Dette er en tjeneste som er tilgjengelig for alle som ønsker å profilere sine produkter og tjenester til båtfolket. Her samler vi under de navnene som kunden ønsker å profilere seg under. Det er mulig for navnesøk da listen etter hvert vil bli veldig lang og det er kun noen kategorier som synes av gangen.


Filtrere på navn i Interessepunkt

Her kan en søke og søket er dynamisk, det vil si at en begynner å skrive en bokstav så vil alle ord som inneholder den bokstavene dukke opp, og man vil etter hvert som man skriver få opp de ordene som matcher søket, da er det bare å klikke på ordet og et øye dukker opp og symbolet som indikerer søkepunktet vil vises på kartet. Ved å åpne søkepunktet vil en få opp informasjonen om den bedriften med kontakt -e-post-web side mm.


Ankersymbol i oppstart bildet

Til høyre under menylinjen i hovedbildet er det to ankersymbol:


1.Ved å klikke på det øverste «Anker symbolet» får en opp en søkemeny «Finn din havn» denne menyen er dynamisk slik at havnenavnene vil fortløpende dukke opp etter hvert som du skriver, ved så å klikke på et av navnene du søker etter så vil systemet føre deg over til den aktuelle havnen. Dersom havnen er kunde av systemet, vil denne vises med de visnings valgene havnen selv ønsker en tilfeldig besøkende skal få se.


Ved å klikke på menyvalget i den blåe knappen «Havner» vil en få opp på kartet alle havner som er registrert i HavnaMi systemet, en får da opp symboler med nummer ved å klikke på et symbol i kartet vil en så se at det zoomer inn og viser røde å blå symboler. De røde er havner som ikke er medlemmer av systemet, navnet på den aktuelle havna vises ved å føre markøren over symbolet. De blå symbolene viser havner som bruker «HavnaMi» administrasjonssystem for sine brukere, ved å klikke på symbolet vil en bli ført over til den aktuelle havna og de tjenester som er lagt ut tilgjengelig for besøkende.


2. Ved å klikke på neste «Anker symbol» vil en få opp en meny som viser «Nyttige tjenester». I søkefeltet er det to valg, «Finn tjenester» her kan en utføre dynamiske søk i «Nyttige tjenester» ved å klikke på den tjenesten du er på jakt etter vil et symbol dukke opp på kartet dette indikerer den tjenesten du søker fargen på symbolet er den samme som navnet vises i nyttige tjenester.


Ved å klikke på øyesymbolet foran navnet lukkes symbolet på kartet. Klikker en på et symbol får en opp beskrivelse på denne tjenesten med navn søkefelt og klikkbare bilder som fører deg over til den aktuelle bedrift eller tjeneste sin egen web side. Du kan også sende e-post direkte fra tjeneste, se plasseringen av bedriften på kartet m.m.


Opplysning i båtplass kort

Ved å klikke på en båtplass som er opptatt får en opp et kort som forteller om bredden, lengden og status på båtplassen dersom havna velger å vise hvem som er leietaker vil dette vises her. Er det en ledig båtplass (grønn)så vil opplysningene være bredde og lengde, Status vil være Ledig, og en får opplysning om leieprisen per år.


Beskrivelse i båtplasskort

Beskrivelsen i båtplass kortet er det opp til havna selv å fylle ut her vil en kunne legge inn opplysninger som er relevant for plassen det vil si om det er dybdebegrensninger, om båtplassen ikke egner seg for seilbåter, eller andre opplysninger som er nødvendig å informere en leietaker om.


Båtplassvisning

Når en fører muspeker over en båtplass, (dersom man er kunde eller leietaker) vil en få opp navnet på den aktuelle leietaker/kunde og dersom kunden selv ikke har reservert seg så vil mobil nummert dukke opp, er man på mobil kan en ringe direkte til kunden ved å trykke på nummeret.


Se havner/marinaer

Denne funksjonen er slik at en kan gå inn på en havn selv om en ikke er kunde eller medlem og søke opp eventuelt ledige båtplasser. Eksempel ved å skrive i søkefeltet 3.5 da vil en kun se dersom det er 3.5m plasser ledig i den aktuelle båthavn/marina.


En kan da sende forespørsel om leie eller en må opprette seg som medlem/kunde av havna alt etter hva som er satt opp som kriterier for leieavtalen. Disse opplysningene er det opp til enhver havn å opplyse, noen havner velger å ikke ha denne tjenesten tilgjengelig for tilfeldige besøkende. Du må da være medlem/kunde av havna før denne tjenesten er aktivert.


Symbol

Oppe til høyre på statuslinjen er det et lite hus symbol, ved å trykke på dette symbolet blir du uansett hvor i systemet du er bli ført tilbake til din hjemmehavn. Oppe til venstre på statuslinjen er det en logo «HavnaMi» ved å trykke på denne vil en bli ført over til det totale oversiktskartet.


Fargesymboler Under innstillinger finner en 5-farge-symboler disse indikerer følgende:


  • Grønn – Viser båtplasser på havnebildet som er ledige.

  • Rød – Viser båtplasser på havnebildet som er opptatte.

  • Orange – Viser båtplasser på havnebildet som snart blir ledige.

  • Fiolett – Viser din egen båtplass i havnebildet.

  • Blå - Det bor folk her.


Strømforbruk

Under menyvalget «Min bruker» velger en «Min side», når dette menyvalget kommer opp vil en finne et menyvalg som heter «Strømforbruk», her vil en kunne følge med de avlesningene som er utført. Det som kreves for at denne funksjonen skal fungere er at du er koblet opp mot en strømsøyle med måleravlesning.


Venteliste

Ved å sette seg på venteliste vil en bli tildelt plass alt etter hvordan havnen er organisert om det følger dato eller ansiennitetsprinsippet er opp til havnen å velge. Når en tildeling skjer vil den aktuelle bruker få en SMS og E-post med tilbud om båtplass, dersom brukeren ikke svarer innen X antall dager vil tilbudet gå til neste på listen, antall svardager er det opp til den enkelte havn å bestemme, det samme med avgift for å stå på venteliste.


Når tildeling skjer vil brukeren få tilsendt en E-post med de aktuelle opplysninger som gjelder plassen og når plassen er klar til bruk.


Se under guide "Venteliste", for mer informasjon "Klikk her"


Slippliste

Denne listen legges ut av havneansvarlig og viser i kalender format de dagene som som er tilgjengelig for slippsetting/løft eller hva som hver enkelt havn legger til rette for. Så lenge en dato er grønn så vil den være tilgjengelig for booking, den går over til gul så fremst det er tilgjengelige plasser den aktuelle dag.


Når en dato fane er rød er den fullbooket. En kunde/medlem kan selv legge inn de tjenester en ønsker dersom de er tilgjengelig i bookings feltet. Havna vil sende SMS til kunde/medlem den aktuelle dagen for slippoppsett/løft. Kunde/medlem vil dersom havnen har slik løsning bli fakturert for tjenestene som tilbys.


Vaktliste

Vaktlisten legges ut slik at Kunder/medlemmer selv kan melde seg på vakt, eller administrator kan legge inn kunder/medlemmer for vakt tjeneste. De påmeldte kan dersom havna ønsker det få tilsendt SMS varsling om vakttid. Ellers gjelder havnas regler for vakttjenester.


Dugnadsliste

Denne listen vil fungere for de havnene som har anledning til å engasjere sine medlemmer/kunder i dugnadsarbeid. Listen vises i kalenderform og vil ha opplysning om dugnadsaktiviteter som planlegges i havneanlegget. Medlemmer/kunder kan booke seg inn på de aktuelle dugnadsdager alt etter hva hver enkelt ønsker å jobbe med.


Lokaler til leie

Enkelte havner har anlegg som tilsier at de kan leie ut lokaler til medlemmer/kunder, denne listen legges ut i kalenderform der de aktuelle utleie dager vil være markert som grønne og med informasjon over hva lokalene kan brukes til.


Enkelte havner har slike regler at de kun leier ut til medlemmer/ kunder av havna. Dette vil gi en naturlig begrensning som hver enkelt havn selv bestemmer. Når datoene er røde er de full booket og kan ikke dobbelt bookes.