« Venteliste for tildeling av båtplass


Flere havner har aktivert venteliste-funksjonen i HavnaMi. Denne gjør det mulig for deg å skrive deg opp på venteliste. Her ser du hvordan man går fram.
FacebookYouTube