Fremleie/korttidsleie

Finnes det muligheter for å leie over kortere perioder?


Funksjonen fremleie og korttidsleie er mulig å få oversikt over, i de havnene som har dette aktivert. Her bruker du minimenyen i høyre hjørne, menypunktet «Fremleie» gir en oversikt over hvilke plasser som er tilgjengelig for fremleie.


Klikker du på en grønn båtplass (når fremleie er aktivert) vil du få oversikt over tilgjengelige fremleieperioder under punktet «Fremleie». Du finner prisinformasjon under punktet "Fremleiepriser".


Det er havna selv som setter fremleie-perioder og administrerer dette.


Her kan du se en kort video hvordan:

Fremleie/kortidssleie

21.07.2022, 07:20

FacebookYouTube