Organisasjon og administrator-rettigheter

Denne funksjonen er det kun systemadministrator som har rettigheter til og denne funksjonen trer i kraft når en havn bestiller programmet. Da opprettes organisasjonen og under den vil da administrator-rettighetene tildeles den som har hovedansvaret for den aktuelle organisasjonen noe som vil omtales i et eget avsnitt.


En organisasjon kan ha flere marinaer/havner underlagt sin organisasjon. Dette legges opp av systemadministrator og vil kun være tilgjengelig for administrator/-ene i den aktuelle organisasjon. En administrator for en organisasjon kan opprette superbrukere for den enkelte marinaer/havn under sin organisasjon.


En Superbruker har begrenset tilgang til de forskjellige funksjoner i den aktuelle marinaens funksjoner.


Administrator

Administratoren er den som har hovedansvaret for havna og dens funksjoner, her under design og vedlikehold for den daglige drift. Administrators har rettigheter til å tildele flere administratorer for egen organisasjon og opprette superbrukere til ansvars områder for den enkelte marina som er underlagt den aktuelle organisasjon, i de fleste tilfeller har organisasjon og marina det samme navn, men allikevel kan administrator opprette superbrukere med hvert sitt ansvarsområde.


Vi skal se nærmere på administrators rolle og rettigheter inne i HavnaMi systemet:


  • En administrator kan designe sin egen havn /marina det vi si han kan opprette nye båtplasser fjerne båtplasser (se eget avsnitt).

  • Opprette nye medlemmer/kunder i egen organisasjon (se eget avsnitt).

  • Sette opp vakt-/dugnad-/slipp-/lokalutleie- lister (se egne avsnitt).

  • Sende SMS og e-post direkte fra systemet (se eget avsnitt) 

  • Vedlikeholde venteliste (se eget avsnitt)
  • Vedlikeholde og sette opp produkter (se eget avsnitt)
  • Dersom organisasjon har aktivert ordre/faktura modul kan administratoren utføre diisse funksjonene (se eget avsnitt)
  • Kommunisere direkte med den enkelte kunde/medlem på egen meldingstjeneste.
  • Kommunisere direkte med support på en egen meldingstjeneste. Rediger organisasjon

Enkel redigering av egen organisasjon kan utføres av administrator. Her skal vi se på de enkelte feltene som kan redigeres og som man må være veldig nøye med før en oppdaterer og lagrer, dersom en skulle være uheldig å gjøre stygge feil i dette bildet kan support kontaktes slik at en kan legge tilbake de tapte opplysningene.


Superbruker

Denne funksjonen kan kun utføres av en administrator, men det kreves at administrator en nøye med tildelingen. En superbruker har enkelte utvalgte administrator rettigheter som er valgt av gjeldende havn. 


Opprett bruker

Når du er innlogget som administrator kan du opprette nye brukere i din organisasjon og velge hvilken havn eller marina brukeren skal tilhøre. En må huske å fylle inn feltene som er merket med rød stjerne, kontonummer er kun til bruk for tilbakebetaling av rest leie, innskudd eller dugnadstilbakebetaling og er dermed ikke obligatorisk felt, det samme gjelder fødselsdato, mnd. og år.Opprett ny kunde/medlem

Når en oppretter kunde eller medlem så må en huske å fylle ut alle feltene som er merket med rød stjerne, velge havn eller marina som ligger under organisasjonen. Det vil også gå ut en mail til kunden/medlem som bekrefter bestillingen av den aktuelle båtplass.


Tildel båtplass til eksisterende kunde/medlem

Denne funksjonen kan en bruke når en skal tildele båtplass til en eksisterende kunde/medlem det er kun administrator i havna som har rettighet til denne funksjonen.


Bytte av båtplass

Administrator kan foreta internt bytte av båtplasser innen samme marina anlegg. det vil si dersom to medlemmer bestemmer seg for å bytte plass kan administrator gjøre dette med et enkelt taste trykk.


Opprett marina/havn

Her fyller du ut de aktuelle informasjonene for din nye havn/marina. I beskrivelses felt legger du den aktuelle informasjonen som en ønsker som opplysning for brukere som er inne og besøker havna, denne informasjonen vil være synlig på oversiktskartet over den aktuelle marina/havn.


Teksten er frivillig som en skriver inn og redigerer den etter behov, denne teksten kan administrator rediger senere om nødvendig. I kart feltet til høyre i bildet plasserer du den blå markører der den nye havnen/marinaen skal plasserer på kartet. Denne fungerer som drag and drop. 


Her kan en velge to karttyper som visning «kart eller satellitt» når en skal jobbe i kartet for design av havna vises den ikke for andre en administrator, det er først når en er ferdig med designet at en kan velge funksjonen «Aktiv og (vis som tilgjengelig) da er havna publisert til alle brukere. Og den rulles da automatisk ut og en vil da kunne melde seg inn som medlem/kunde av havna/marinaen og en kan da bestille båtplass eller sette seg på venteliste dersom havna har den funksjonen tilgjengelig for brukerne.

FacebookYouTube