HavnaMi er et to veis administrasjonsprogram for båthavner og båtforeninger det er bygget opp til å takle båtforeningers administrative funksjoner og daglige bruk, og for konvensjonelle havners funksjoner og daglige drift.


Tast CTRL-F for søk i siden


HavnaMi toveis funksjon er bygget slik at havnas administrasjon og brukeren ute har samme bilde av havna og dens tilbud.

En bruker kan opprette seg som bruker av HavnaMi uten å velge seg en konkret havn, da vil han ha oversikt over samtlige havner som er lagt inn i systemet, og han vil kunne se de havner som er har global visning (det vil si som ikke har lagt inn begrensninger) denne funksjonen er det opp til administratoren av den enkelte havn om de vil ha begrensinger på visning ovenfor brukere.


En bruker kan melde seg inn i flere havner/marinaer som er HavnaMi kunder. Eller en bruker kan melde seg inn som medlem av en eller flere konkrete foreninger, eller som kunde av konvensjonelle havner. Da vil medlem/kunde når han logger seg inn få direkte tilgang til den aktuelle marina/-er eller havn/-er som han er medlem eller kunde av.