Beskrivelser av HavnaMi 3 nivåer


1 HavnaMi Light

HavnaMi Light er det laveste nivået som er i HavnaMi og som også er det rimeligste som en havn kan benytte seg av. Gir havna tilgang til «Om Havna»-feltet i HavnaMi.


Her kan havna føre inn all ønsket informasjon, inkludert lenke til hjemmeside, telefonnummer, antall ledige faste plasser, antall gjesteplasser eller også lenke inn til deres eget administrasjonssystem (om dere da har et skybasert administrasjonssystem). HavnaMi Info gir ikke tilgang til øvrige moduler – da må dere oppgradere til HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff.


2 HavnaMi Basic

Havna er tilgjengelig og synlig for alle brukere av HavnaMi, både kunder av havna og gjester. Egen modul kan kjøpes for å «lukke» havna slik at kun administrator har tilgang til layout med mer.

Havnas eksisterende og framtidige kunder kan selv føre seg opp som medlem av havna, oppdatere eget kundekort, sende inn ønske om å bestille eller avbestille båtplass - med mer.


Dersom havna bestiller de nødvendige tilleggsmoduler kan brukere/kunder selv sette seg på venteliste, skrive seg opp for fremleie av båtplass og bestille gjesteplasser/korttidsleie med mer. Administrator og bruker får likelydende melding via epost når kunder melder seg inn i havna, avbestiller båtplass og lignende.


Administrator får tilgang til fullstendige, søkbare, sorterbare, filtrerbare og enkelt redigerbare lister over kundene. Administrator kan med et klikk lagre (ta backup) til Excel, enten av absolutt alle data som er lagret i systemet, eller av lista slik administrator selv bygger den opp.


Administrator av havnen kan selv legge inn og redigere informasjon om havna, som for eksempel kontaktinformasjon, havnereglement eller lenke til egen hjemmeside. I tillegg kan informasjon legges inn på hver enkelt båtplass. Havna kan enkelt oppdatere båtplassprisene, legge inn nye kunder, gjøre bestillinger eller avbestillinger på vegne av kundene, flytte brukere inne i havnen, gjøre listeutvalg og overføre disse til excel eller e-post.3 HavnaMi Proff

HavnaMi Proff inneholder alle funksjoner som finnes i Basic-versjonen, og i tillegg utvidelsen faktura, som blant annet gjør havna i stand til å sende ut faktura direkte til kundene ved hjelp av HavnaMi. Eventuelt er det mulig å laste ned faktura og sende elektronisk - eller skrive ut og sende via post, om ønskelig.


For hver faktura generert gjennom systemet kommer en administrasjonskostnad på 5 kroner. HavnaMi kan også påta seg jobben med å sende ut papirfaktura med girodel for kunder. For hver utsendt papirfaktura gjennom HavnaMi kommer en administrasjonskostnad på 45 kroner, som blant annet inkluderer porto og utgifter til tredjepartsleverandør.


HavnaMi Proff kan settes opp med KID- og OCR-løsning, her må en påregne en startkostnad (timepris) for vårt arbeid med klargjøring/oppsett. Om vi skal konkretisere denne startkostnaden ytterligere må vi ha mer informasjon fra dere - men den vil typisk ligge i størrelsesorden 5.000 - 15.000 kroner, avhengig av flere forskjellige forhold. Vi avtaler alltid en pris på forhånd.


HavnaMi Proff støtter integrering mot regnskapssystemer, som en egen modul. HavnaMi støtter allerede integrasjon mot følgende regnskapssystemer:Ved bestilling av Proff versjonen vil HavnaMi kunne knyttes opp mot andre regnskapssystemer, såfremt regnskapssystemet er skybasert og benytter seg av åpent API (etableringskostnader vil forekomme – avtales alltid på forhånd).


Ved å knytte HavnaMi opp mot et regnskapssystem havner de forskjellige postene i fakturaene dere sender ut automatisk på "rett sted" i regnskapet, ved at HavnaMi konfigureres til å automatisk sende denne informasjonen inn i deres regnskapssystemer. Her må det påregnes en startkostnad, som vi kan konkretisere om vi får tilsendt nødvendig informasjon.

HavnaMi har også et tilbud dersom en ønsker HavnaMi Proff løsning for organisasjoner med marinaanlegg under 155 båtplasser se pris oversikt.