HavnaMi Tilleggsmoduler

HavnaMi opererer med full åpenhet rundt priser og vilkår – du får ingen overraskende regninger fra oss. Alle oppgitte priser på HavnaMi er eks moms. Ingen bindingstid!


OBS: Alle lisenspriser oppgitt under er PER HAVN per måned. Velger dere noen av de ekstra betalfunksjonene under, vil disse kommer i tillegg til grunnpakken dere velger  per mnd(450 per måned PER HAVN for Light*, 705 per måned PER HAVN for Basic* og 1089 per måned PER HAVN for Proff* - med fakturamodul). Engangskostnader og stykkpriskostnader (utsendelse av faktura/SMS, ventelistebruk) kommer i tillegg, som spesifisert under.


I tillegg til å gi alle landets båtbrukere oversikt over hvor alle landets havner ligger, er HavnaMi et visuelt, toveis administrasjonssystem i skyen. Systemet er modulbasert, det vil si at du som båthavneier plukker de moduler du ønsker. Dermed slipper du også å betale for noe du ikke bruker eller trenger.


For å få tilgang til modulene i lista under må havna først velge grunnpakke HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff. Les mer om grunnpakkene våre her.


Norge i Bilder* – kan om ønskelig leveres til Light-Basic og Proff versjonen

HavnaMi benytter Google Earth som plattform. Men satellittbildene som finnes her er av varierende kvalitet. Derfor tilbyr vi modulen «Norge i Bilder» som i de fleste tilfeller gir både skarpere og mer oppdaterte bilder av havna.


"Norge i Bilder" leveres med begrenset zoom muligheter. Havner i sør vil typisk ha bedre kvalitet på Google-bildene. Se gjerne havneoversikten vår her (klikk deg inn på ikonene eller zoom inn på kartet). Denne ekstra tjenesten koster kr 80 per år.Dronefoto* – kan om ønskelig leveres til Light-Basic og Proff versjonen

(Fra 10.000 kr i engangskostnad for kalibrering, dronefotografering kommer i tillegg)

For den aller beste presentasjonen av havna kan vi legge ultraskarpe (men med zoom begrensning) dronefotos av havna som bakgrunnskart.


Vi stiller høye krav til dronefotoene som brukes i HavnaMi, disse skal være kartoptimaliserte og av ypperste kvalitet. Pris vil variere, men avtales alltid på forhånd. Ta kontakt for mer informasjon.


Venteliste – leveres  kun i Basic og Proff versjonen

Nye kunder kan selv føre seg opp på venteliste i havna. Dette gjøres etter at kunde har fylt ut et komplett kundekort, dermed har havna kundeinformasjonen lett tilgjengelig allerede før vedkommende blir kunde av havna. Havna kan enkelt kryssjekke kunder på venteliste mot ledige plasser, og sende ut tilbud om båtplass på mail til kundene som «matcher» plassen.


Tilbudet går ut på mail til kunde, med en unik lenke vedlagt. Når kunde klikker på lenka som følger med tilbudsmailen oppdateres ventelista i HavnaMi slik at administrator ser at vedkommende er interessert i å leieplassen.


Ring-på-direkten – leveres  kun i Basic og Proff versjonen

Administrator kan gi kunder av havna tilgang til navn og telefonnummer til andre kunder i havna. På den måten kan kundene få opp en ringe-knapp ved å trykke på havnas båtplasser, slik at det er mulig å ringe vedkommende på direkten. Dette kommer spesielt godt med om det brenner i en båt, eller ved andre uønskede hendelser.


Utskrift av havnelister – leveres  kun i Basic og Proff versjonen

Gjør havna i stand til å enkelt lage PDF-oversikter over hver pir, som kan skrives ut og henges på oppslagstavla i havna. Lista inneholder navn, telefonnummer, båtplassbredde og nummer på båtplassen og kan sorteres på flere måter. Lista oppdateres automatisk i HavnaMi-systemet når du gjør endringer i kundeoversikten, dermed slipper du å holde kontroll over flere systemer - eller å gjøre jobben manuelt.


Framleie / korttidsleie – leveres  kun i Basic og Proff versjonen

Administrator eller superbruker (havneansvarlig) kan sette opp fremleie eller korttidsleie for båtplasser som er midlertidig ledige. Den valgte perioden settes her opp, og plassen markeres som tilgjengelig for korttidsleie i oversiktskartet. Ved henvendelse fra framleie/korttidsleiekunder kan administrator eller superbruker føre opp den som skal disponere plassen i den aktuelle perioden, med navn og telefonnummer.


Båtplasskunder kan selv utføre framleie / korttidsleie – leveres  kun i Basic og Proff versjonen

Denne gir kunden selv anledning til å melde båtplassen ledig. Her kan også havneadministrator gjøre jobben for den aktuelle kunden. Dette kan styres av Administrator og hvem som har rettigheter til dette. 


Skjult havn – leveres til Light-Basic og Proff versjonen

Vi ønsker at alle havner skal være åpne mot omverdenen – en av grunnideene bak HavnaMi er å skape et nettverk av havner som potensielle kunder kan gå inn på. Vi har imidlertid programmert inn begrensninger som gjør det mulig for havna å være skjult. Denne modulen gir besøkende kunder anledning til å kun søke etter aktuelle ledige båtplasser ved å taste inn ønsket bredde.


SMS tjeneste* E-post tjeneste- leveres til Light-Basic og Proff versjonen

Nå kan du sende SMS-beskjeder direkte til dine kunder/medlemmer gjennom HavnaMI. Som administrator kan du sende SMS til alle dine kunder/medlemmer, til et utvalg kunder/medlemmer eller til ett enkelt kunde/medlem. Dette gjør du med noen få tastetrykk: Skriv inn ønsket tekst, velg mottakere og trykk på send - og vips så er din beskjed ute hos dine brukere. Det er ingen lisenskostnad på SMS-tjenesten. SMS tjenesten kan bestilles i følgende grunnpakker HavnaMi Light, HavnaMi Basic  og i HavnaMi Proff . Tjenesten koster 1,20 krone per sendte SMS.   


Listetjenester - leveres til Basic og Proff versjonen

Nå løses alle liste-oppgavene enkelt i HavnaMi! Etter at admin har satt opp oppgavene som skal løses og hvor mange som trengs til hver jobb, så kan medlemmene selv føre seg opp på dagene de ønsker (administrator kan selvsagt hjelpe de som ikke får til). Dermed sitter administrator med full oversikt over hvem som er påmeldt, og med kontaktinfoen for hånda. Med noen klikk kan administrator sende ut påminnelse eller andre beskjeder via SMS til de som har satt seg opp på den aktuelle dagen.


Har havna et opplegg der dugnadstimene registreres gjøres også dette via HavnaMi.  Listene fungerer også for andre typer lister, som slipplister eller lister for leie av lokale. Her kan administrator fakturere direkte ut fra systemet, om ønskelig. Om administrator ønsker å begrense hvem som skal få tilgang (eksempelvis dersom lokaler kun leies ut til havnas medlemmer / kunder), så konfigureres dette med et klikk. Av listeutvalg kan vi nå tilby: VAKTLISTER - DUGNADSLISTER - SLIPPLISTER  og LOKALER TIL LEIE  hver av disse listevalgene koster  82 per. år. dette dersom disse listene ønskes tilført HavnaMi Light, HavnaMi Basic og HavnaMi Proff. Venteliste/bytteliste koster 56 per oppføring per år. Årsavgift per strømsøyle 56 per år. Årsavgift for QR kode avlesning av strømpunkt 28 per år.


Kontraktsmaler leveres til Proff versjonen

Denne tjenesten gir havna anledning til å sende kontrakter til kunder som selvstendig PDFvedlegg, eller som vedlegg til ordre eller faktura.


Kontakt HavnaMi for aktivering.

* Tjenester som kjøpes av tredjepartHavnedesign

For å gjøre havna klar til bruk må en hel del informasjon legges inn. I tillegg må båtplassene tegnes ut over kartgrunnlaget, slik at havnekartet stemmer over ens med virkeligheten.


Det koster ingenting å gjøre denne jobben selv, men vi kan også ta denne jobben for dere, dersom dere tegner en 3 års avtale med HavnaMi.

For havner som velger alternativet med "nøkkelferdig"havn og 3 års brukerlisens på HavnaMi  tilbyr vi 3 timer gratis opplæring i bruk av HavnaMi via Teams.


Dersom havna leverer gode oversikts kart over havn og antall båtplasser samt at dere leverer i tillegg Excel lister over havne medlemmer med de opplysninger som dere har tilgjengelig båtplass design.


Alternativt er det mulig for oss å reise til dere for å gjennomføre brukerkurs. Dette kan medføre ekstrakostnader i form av reise og opphold - og må avtales eksplisitt.


* Light *Basic *Proff prisene gjelder for havner som har mer enn 155 båtplasser - for mindre havner er det egne satser per båtplass per år.

  Alle priser er eks.mva.

FacebookYouTube