Moduler

HavnaMi opererer med full åpenhet rundt priser og vilkår – du får ingen overraskende regninger fra oss. Alle oppgitte priser på HavnaMi er eks moms. Ingen bindingstid!


OBS: Alle lisenspriser oppgitt under er PER HAVN per måned. Velger dere samtlige moduler i lista under er prisen 410 kroner per måned, som kommer i tillegg til grunnpakken dere velger (595 per måned PER HAVN for Basic, 995 per måned PER HAVN for Proff - med fakturamodul). Engangskostnader og stykkpriskostnader (utsendelse av faktura/SMS, ventelistebruk) kommer i tillegg, som spesifisert under.


I tillegg til å gi alle landets båtbrukere oversikt over hvor alle landets havner ligger, er HavnaMi et visuelt, toveis administrasjonssystem i skyen. Systemet er modulbasert, det vil si at du som båthavneier plukker de moduler du ønsker. Dermed slipper du også å betale for noe du ikke bruker eller trenger.


For å få tilgang til modulene i lista under må havna først velge grunnpakke HavnaMi Basic eller HavnaMi Standard. Les mer om grunnpakkene våre her.Norge i Bilder* – 25 kr pr mnd

HavnaMi benytter Google Earth som plattform. Men satellittbildene som finnes her er av varierende kvalitet. Derfor tilbyr vi modulen «Norge i Bilder» som i de fleste tilfeller gir både skarpere og mer oppdaterte bilder av havna. Havner i sør vil typisk ha bedre kvalitet på Google-bildene. Se gjerne havneoversikten vår her (klikk deg inn på ikonene eller zoom inn på kartet).


Dronefoto* – 175 kr per mnd

(8.500 kr i engangskostnad for kalibrering, dronefotografering kommer i tillegg)

For den aller beste presentasjonen av havna kan vi legge ultraskarpe dronefotos av havna som bakgrunnskart. Vi stiller høye krav til dronefotoene som brukes i HavnaMi, disse skal være kartoptimaliserte og av ypperste kvalitet. Pris vil variere, men avtales alltid på forhånd. Ta kontakt for mer informasjon.


Venteliste – 25 kr per mnd

(pluss 50 kr per nye oppføring på ventelista)

Nye kunder kan selv føre seg opp på venteliste i havna. Dette gjøres etter at kunde har fylt ut et komplett kundekort, dermed har havna kundeinformasjonen lett tilgjengelig allerede før vedkommende blir kunde av havna. Havna kan enkelt kryssjekke kunder på venteliste mot ledige plasser, og sende ut tilbud om båtplass på mail til kundene som «matcher» plassen. Tilbudet går ut på mail til kunde, med en unik lenke vedlagt. Når kunde klikker på lenka som følger med tilbudsmailen oppdateres ventelista i HavnaMi slik at administrator ser at vedkommende er interessert i å leieplassen.


Ring-på-direkten – 25 kr per mnd

Administrator kan gi kunder av havna tilgang til navn og telefonnummer til andre kunder i havna. På den måten kan kundene få opp en ringe-knapp ved å trykke på havnas båtplasser, slik at det er mulig å ringe vedkommende på direkten. Dette kommer spesielt godt med om det brenner i en båt, eller ved andre uønskede hendelser.


Utskrift av havnelister – 75 kr per mnd

Gjør havna i stand til å enkelt lage pdf-oversikter over hver pir, som kan skrives ut og henges på oppslagstavla i havna. Lista inneholder navn, telefonnummer, båsbredde og nummer på båsen og kan sorteres på flere måter. Lista oppdateres automatisk i HavnaMi-systemet når du gjør endringer i kundeoversikten, dermed slipper du å holde kontroll over flere systemer - eller å gjøre jobben manuelt.


Framleie / korttidsleie – 25 kr per mnd

Administrator eller superbruker (havneansvarlig) kan sette opp fremleie eller korttidsleie for båtplasser som er midlertidig ledige. Den valgte perioden settes her opp, og plassen markeres som tilgjengelig for korttidsleie i oversiktskartet. Ved henvendelse fra framleie/korttidsleiekunder kan administrator eller superbruker føre opp den som skal disponere plassen i den aktuelle perioden, med navn og telefonnummer.


Båtplasskunder kan selv utføre framleie / korttidsleie – 35 kr per mnd

Denne gir kunden selv anledning til å melde båtplassen ledig. Her kan også havneadministrator gjøre jobben for den aktuelle kunden.  


Skjult havn – 25 kr per mnd

Vi ønsker at alle havner skal være åpne mot omverdenen – en av grunnideene bak HavnaMi er å skape et nettverk av havner som potensielle kunder kan gå inn på. Vi har imidlertid programmert inn begrensninger som gjør det mulig for havna å være skjult. Denne modulen gir besøkende kunder anledning til å kun søke etter aktuelle ledige båtplasser ved å taste inn ønsket bredde.


SMS tjeneste*

Nå kan du sende SMS-beskjeder direkte til dine kunder/medlemmer gjennom HavnaMISom administrator kan du sende SMS til alle dine kunder/medlemmer, til et utvalg kunder/medlemmer eller til ett enkelt medlem. Dette gjør du med noen få tastetrykk: Skriv inn ønsket tekst, velg mottakere og trykk på send - og vips så er din beskjed ute hos dine brukere. Det er ingen lisenskostnad på SMS-tjenesten, denne er inkludert i HavnaMi Basic (595 kr per mnd) og i HavnaMi Proff (995 kr per mnd). Tjenesten koster 1 krone per sendte SMS.   


Listetjenester 

Nå løses alle liste-oppgavene enkelt i HavnaMi!

Etter at admin har satt opp oppgavene som skal løses og hvor mange som trengs til hver jobb, så kan medlemmene selv føre seg opp på dagene de ønsker (admin kan selvsagt hjelpe de som ikke får til). Dermed sitter admin med full oversikt over hvem som er påmeldt, og med kontaktinfoen for hånda. Med noen klikk kan admin sende ut påminnelse eller andre beskjeder via SMS til de som har satt seg opp på den aktuelle dagen. Har havna et opplegg der dugnadstimene registreres gjøres også dette via HavnaMi.  Listene fungerer også for andre typer lister, som slipplister eller lister for leie av lokale. Her kan admin fakturere direkte ut fra systemet, om ønskelig. Og om admin ønsker å begrense hvem som skal få tilgang (eksempelvis dersom lokaler kun leies ut til havnas medlemmer / kunder), så konfigureres dette med et klikk. Av listeutvalg kan vi nå tilby: VALKTLISTER - DUGNADSLISTER - SLIPPLISTER  og LOKALER TIL LEIE  hver av disse listevalgene koster  75 per. mnd. dette dersom disse listene ønskes tilført HavnaMi light og HavnaMi BasicKontakt HavnaMi for aktivering.

* Tjenester som kjøpes av tredjepart

FacebookYouTube