Havnedesign

HavnaMi opererer med full åpenhet rundt priser og vilkår – du får ingen overraskende regninger fra oss. Alle oppgitte priser på HavnaMi er eks moms. Ingen bindingstid!


For å gjøre havna klar til bruk må en hel del informasjon legges inn. I tillegg må båtplassene tegnes ut over kartgrunnlaget, slik at havnekartet stemmer over ens med virkeligheten.


Det koster ingenting å gjøre denne jobben selv, men vi kan også ta denne jobben for dere.


Vi opererer med fire alternative pakker:

  • A: Design/opptegning av selve havna med båtplasser, gjesteplasser og opplagringsplasser, 10 kr per båtplass
  • B: Innlegging av informasjon om hver enkelt plass (opplysning om pris, bredde, lengde og dybde ved lavvann dersom det finnes og skal bemerkes for hver plass, opplagringsplass informasjon, gjesteplassinformasjon), 50 kr per båtplass
  • C: Innlegging av opplysninger tilknyttet hver båtplasskunde, 40 kr per registrering
  • D: Nøkkelferdig havn. Design/opptegning, innlegging av informasjon tilknyttet hver båtplass og innlegging av opplysninger tilknyttet hver båtplasskunde (alternativene A, B og C), 80 kr per båtplass. Ved valg av dette alternativet gjøres deres havn helt klar til bruk.

For havner som velger alternativet med "nøkkelferdig" havn tilbyr vi 5 timer gratis opplæring i bruk av HavnaMi via Teams.


Alternativt er det mulig for oss å reise til dere for å gjennomføre brukerkurs. Dette kan medføre ekstrakostnader i form av reise og opphold - og må avtales eksplisitt.

FacebookYouTube