HavnaMi opererer med full åpenhet rundt priser og vilkår – du får ingen overraskende regninger fra oss. Alle oppgitte priser er eks moms. Ingen bindingstid!


OBS: Alle lisenspriser oppgitt under er PER HAVN per måned. Velger dere en av grunnpakkene betaler dere 662 per måned PER HAVN for Basic, 1.022 per måned PER HAVN for Proff, som inkluderer blant annet fakturamodulen. Engangskostnader og stykkpriskostnader (utsendelse av faktura/SMS, ventelistebruk mm) kommer i tillegg.


For å bli ei HavnaMi-havn må en velge mellom tre «grunnpakker», med forskjellig prising. Ved valg av HavnaMi Light, HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff kan dere plukke fritt blant modulene våre. HavnaMi Light lar seg ikke bygge ut med ekstra moduler.

Alle priser er justert i hh KPI for 2021 - 2,7%


Velg riktig løsning for din havn


Programfunksjoner

HavnaMi

LIGHT

HavnaMi

BASIC

HavnaMi

PROFF

Havneopplysning

checkbox.pngcheckbox.pngcheckbox.png

Gjesteplasser

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png 

Båtoppsett oppsett

checkbox.png checkbox.png checkbox.png

Diesel / Bensinfylling

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png 

Båtplasser

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

Vannscooterplasser

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

Korttidsleie

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

Kunderegistrering

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

SMS-varsling til kunder

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

E-post utsendelse til kunder

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

Innlogging med mobilnr.

checkbox.png checkbox.png

 checkbox.png

VIPPS betalingsløsning  (kommer)


checkbox.png

checkbox.png

Båtplassopplysning


checkbox.png

checkbox.png

Venteliste


checkbox.png

checkbox.png

Bytteliste


checkbox.png

checkbox.png

Ring på direkten


checkbox.png

checkbox.png

Meldingstjeneste


checkbox.png

checkbox.png

Slippopsett listercheckbox.png 

 Vaktlistercheckbox.png

Dugnadslistecheckbox.png

Prislistercheckbox.png

Ordrefunksjoncheckbox.png

Faktureringsmodulcheckbox.png

PDF-utskrift over pirercheckbox.png

Kontraktsmalercheckbox.png

Gjentagende faktureringcheckbox.png

Listeutskrifter av gridcheckbox.png

OCR løsning faktura *
API-Løsning *
Dronefoto løsning *
PRIS per mnd

kr 406

kr 662

kr 1.022


Gå til bestilling »


 

Disse tjenester kjøpes av tredjepart og må bestilles separat.

                                      &n bsp;                

HavnaMi ekstra brukerlisens per ekstra marina 368 kroner per måned.

Havnami ekstra kan kun bestilles når en organisasjon (havn) har bestilt havnami basic eller havnami proff. når en organisasjon (havn) disponerer flere marinaer (havneanlegg) som inngår under organisasjonen (hoved havnen). tilleggs marinaer(havnen) vil bli belastet med kroner 368 i lisens per måned. de samme tjenester og priser som organisasjonen har bestilt vil gjelde i tilleggshavnen.

Disse prisene gjelder for havner som har flere enn 155 båtplasser, for båthavner med ferre båtplasser gjelder egne satser.
Mer informasjon om grunnpakkene

Vi gjør obs på at HavnaMi er i kontinuerlig utvikling. Det vil si at grunnpakker, kartløsning og moduler kan inneholde mer enn hva som fremkommer på hjemmesidene våre. Følg oss på facebook for å holde deg oppdatert på nyheter og endringer.


HavnaMi Light, 406 kroner per måned

Gir havna tilgang til «Om Havna»-feltet i HavnaMi. Her kan havna føre inn all ønsket informasjon, inkludert lenke til hjemmeside, telefonnummer, antall ledige faste plasser, antall gjesteplasser eller omså lenke inn til deres eget administrasjonssystem (om dere da har et skybasert administrasjonssystem).


HavnaMi Info gir tilgang til følgende moduler: Havneopplysning, gjesteplasser, båtoppsett, diesel/bensin fylling, båtutleie, vannscooterutleie, korttidsleie av båtplasser, kunde registrering, SMS varsling til kunder, E-post utsendelse, innlogg med mobilnr. – for ekstra moduler be om tilbud eller at dere oppgradere til HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff.


HavnaMi Basic, 662 kroner per måned

Havna er tilgjengelig og synlig for alle brukere av HavnaMi, både kunder av havna og gjester. Egen modul kan kjøpes for å «lukke» havna slik at kun administrator har tilgang til layout med mer.


Havnas eksisterende og framtidige kunder kan selv føre seg opp som medlem av havna, oppdatere eget kundekort, sende inn ønske om å bestille eller avbestille båtplass - med mer.


Dersom havna bestiller HavnaMi Basic kan brukere/kunder selv sette seg på venteliste, skrive seg opp for fremleie av båtplass og bestille gjesteplasser/korttidsleie med mer. Administrator og bruker får likelydende melding via epost når kunder melder seg inn i havna, avbestiller båtplass og lignende.


Administrator får tilgang til fullstendige, søkbare, sorterbare, filtrerbare og enkelt redigerbare lister over kundene. Administrator kan med et klikk lagre (ta backup) til Excel, enten av absolutt alle data som er lagret i systemet, eller av lista slik administrator selv bygger den opp.


Administrator av havnen kan selv legge inn og redigere informasjon om havna, som for eksempel kontaktinformasjon, havnereglement eller lenke til egen hjemmeside. I tillegg kan informasjon legges inn på hver enkelt båtplass. Havna kan enkelt oppdatere båtplassprisene, legge inn nye kunder, gjøre bestillinger eller avbestillinger på vegne av kundene, flytte brukere inne i havnen, gjøre listeutvalg og overføre disse til excel eller e-post.


HavnaMi Proff, 1022 kroner per måned, med tillegg per faktura

HavnaMi Proff inneholder alle funksjoner som finnes i Basic-versjonen, og i tillegg utvidelsen faktura, som blant annet gjør havna i stand til å sende ut faktura direkte til kundene ved hjelp av HavnaMi. Eller generere ordre for overføring direkte til regnskapssystemet eller faktureringsbyrå. Eventuelt er det mulig å laste ned faktura og sende elektronisk per E-post - eller skrive ut og sende via post, om ønskelig. For hver ordre/faktura generert gjennom systemet kommer en administrasjonskostnad på 5kroner.


HavnaMi kan også påta seg jobben med å sende ut papirfaktura med girodel for kunder. For hver utsendte papirfaktura gjennom HavnaMi kommer en administrasjonskostnad på 35 kroner, som blant annet inkluderer porto og utgifter til tredjepartsleverandør.


HavnaMi Proff kan settes opp med KID- og OCR-løsning, her må en påregne en startkostnad (timepris) for vårt arbeid med klargjøring/oppsett. Om vi skal konkretisere denne startkostnaden ytterligere må vi ha mer informasjon fra dere - men den vil typisk ligge i størrelsesorden 5.000 - 15.000 kroner, avhengig av flere forskjellige forhold. Vi avtaler alltid en pris på forhånd.


HavnaMi Proff støtter integrering mot regnskapssystemer, som en egen modul. HavnaMi støtter allerede integrasjon mot følgende regnskapssystemer:

Ved bestilling vil HavnaMi kunne knyttes opp mot andre regnskapssystemer, såfremt regnskapssystemet er skybasert og benytter seg av åpent API (etableringskostnader vil forekomme – avtales alltid på forhånd). Ved å knytte HavnaMi opp mot et regnskapssystem havner de forskjellige postene i fakturaene dere sender ut automatisk på "rett sted" i regnskapet, ved at HavnaMi konfigureres til å automatisk sende denne informasjonen inn i deres regnskapssystemer. Her må det påregnes en startkostnad, som vi kan konkretisere om vi får tilsendt nødvendig informasjon.


Ved oppknytting mot regnskapssystemet følger det med en administrasjonskostnad på 5 kroner for hver faktura/ordre som produseres og sendes fra HavnaMi der det sendes et eksemplar til bruker og likeledes til regnskapssystemet deres. Innbetalinger med KID-nummer(OCR) registrering i HavnaMi 3 kroner per stk. Elektronsik fakturabilag 2 kroner per stk.


Organisasjonen kan nå sende ut betalingsvarsel og purring frem til inkasso, denne tjenesten koster 32 kroner per varsling og faktureres organisasjon utgangen av hvert kvartal.


HavnaMi Proff skal på sikt utvides med mulighet for å sende ubetaltefakturaer til inkasso etter at det er sendt varsel gjennom HavnaMi og drive  direkte denne tjenesten i systemet, det samme med EHF-fakturaer og E-faktura* 


HavnaMi Ekstra, brukerlisens per ekstra marina 368 kroner per måned

HavnaMi Ekstra kan kun bestilles når en organisasjon(havn) har bestilt HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff. Når en organisasjon (havn) disponerer flere marinaer (havneanlegg) som inngår  under organisasjonen (hoved havnen). Vil tilleggs marinaer(havnen) bli belastet med kroner 368 i lisens per måned dersom tilleggs marinaene har flere enn 155 båtplasser. De samme tjenester og priser som orginasjonen har bestilt vil gjelde i tilleggs havnen. For mindre tilleggsmarinaer gjelder egne satser.


* Under utvikling

Alle priser er eks.mva.