Grunnpakker

HavnaMi opererer med full åpenhet rundt priser og vilkår – du får ingen overraskende regninger fra oss. Alle oppgitte priser er eks moms. Ingen bindingstid!


OBS: Alle lisenspriser oppgitt under er PER HAVN per måned. Velger dere en av grunnpakkene betaler dere 645 per måned PER HAVN for Basic, 995 per måned PER HAVN for Proff, som inkluderer blant annet fakturamodulen.

Engangskostnader og stykkpriskostnader (utsendelse av faktura/SMS, ventelistebruk mm) kommer i tillegg.For å bli ei HavnaMi-havn må en velge mellom tre «grunnpakker», med forskjellig prising. Ved valg av HavnaMi Light, HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff kan dere plukke fritt blant modulene våre. HavnaMi Light lar seg ikke bygge ut med ekstra moduler.


Vi gjør obs på at HavnaMi er i kontinuerlig utvikling. Det vil si at grunnpakker, kartløsning og moduler kan inneholde mer enn hva som fremkommer på hjemmesidene våre. Følg oss på facebook for å holde deg oppdatert på nyheter og endringer.HavnaMi Light, 395 kroner per måned


Gir havna tilgang til «Om Havna»-feltet i HavnaMi. Her kan havna føre inn all ønsket informasjon, inkludert lenke til hjemmeside, telefonnummer, antall ledige faste plasser, antall gjesteplasser eller omså lenke inn til deres eget administrasjonssystem (om dere da har et skybasert administrasjonssystem). HavnaMi Info gir tilgang til følgende moduler: Havneopplysning, gjesteplasser, båtoppsett, diesel/bensin fylling, båtutleie, vannscooterutleie, korttidsleie av båtplasser, kunde registrering, SMS varsling til kunder, E-post utsendelse, innlogg med mobilnr. – for ekstra moduler be om tilbud eller at dere oppgradere til HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff.HavnaMi Basic, 645 kroner per måned


Havna er tilgjengelig og synlig for alle brukere av HavnaMi, både kunder av havna og gjester. Egen modul kan kjøpes for å «lukke» havna slik at kun administrator har tilgang til layout med mer.


Havnas eksisterende og framtidige kunder kan selv føre seg opp som medlem av havna, oppdatere eget kundekort, sende inn ønske om å bestille eller avbestille båtplass - med mer.


Dersom havna bestiller HavnaMi Basic kan brukere/kunder selv sette seg på venteliste, skrive seg opp for fremleie av båtplass og bestille gjesteplasser/korttidsleie med mer. Administrator og bruker får likelydende melding via epost når kunder melder seg inn i havna, avbestiller båtplass og lignende.


Administrator får tilgang til fullstendige, søkbare, sorterbare, filtrerbare og enkelt redigerbare lister over kundene. Administrator kan med et klikk lagre (ta backup) til Excel, enten av absolutt alle data som er lagret i systemet, eller av lista slik administrator selv bygger den opp.


Administrator av havnen kan selv legge inn og redigere informasjon om havna, som for eksempel kontaktinformasjon, havnereglement eller lenke til egen hjemmeside. I tillegg kan informasjon legges inn på hver enkelt båtplass. Havna kan enkelt oppdatere båtplassprisene, legge inn nye kunder, gjøre bestillinger eller avbestillinger på vegne av kundene, flytte brukere inne i havnen, gjøre listeutvalg og overføre disse til excel eller e-post.

Ved bestilling av HavnaMi Basic versjonen vil deres havn få et standardoppsett under webportalen https://havnami.no/havnami/                HavnaMi Proff, 995 kroner per måned, med tillegg per faktura


HavnaMi Proff inneholder alle funksjoner som finnes i Basic-versjonen, og i tillegg utvidelsen faktura, som blant annet gjør havna i stand til å sende ut faktura direkte til kundene ved hjelp av HavnaMi. Eventuelt er det mulig å laste ned faktura og sende elektronisk - eller skrive ut og sende via post, om ønskelig. For hver ordre/faktura generert gjennom systemet kommer en administrasjonskostnad på 5 kroner. HavnaMi kan også påta seg jobben med å sende ut papirfaktura med girodel for kunder. For hver utsendte papirfaktura gjennom HavnaMi kommer en administrasjonskostnad på 35 kroner, som blant annet inkluderer porto og utgifter til tredjepartsleverandør.


HavnaMi Proff kan settes opp med KID- og OCR-løsning, her må en påregne en startkostnad (timepris) for vårt arbeid med klargjøring/oppsett. Om vi skal konkretisere denne startkostnaden ytterligere må vi ha mer informasjon fra dere - men den vil typisk ligge i størrelsesorden 5.000 - 15.000 kroner, avhengig av flere forskjellige forhold. Vi avtaler alltid en pris på forhånd.


HavnaMi Proff støtter integrering mot regnskapssystemer, som en egen modul. HavnaMi støtter allerede integrasjon mot følgende regnskapssystemer:

Ved bestilling vil HavnaMi kunne knyttes opp mot andre regnskapssystemer, såfremt regnskapssystemet er skybasert og benytter seg av åpent API (etableringskostnader vil forekomme – avtales alltid på forhånd). Ved å knytte HavnaMi opp mot et regnskapssystem havner de forskjellige postene i fakturaene dere sender ut automatisk på "rett sted" i regnskapet, ved at HavnaMi konfigureres til å automatisk sende denne informasjonen inn i deres regnskapssystemer. Her må det påregnes en startkostnad, som vi kan konkretisere om vi får tilsendt nødvendig informasjon.


Ved oppknytting mot regnskapssystemet følger det med en administrasjonskostnad på 5 kroner for hver faktura/ordre som sendes fra HavnaMi og inn i regnskapssystemet deres.

Ved bestilling av HavnaMi Proff følger det med  standardoppsett under under webportalen https://havnami.no/havnami/


HavnaMi Proff skal på sikt utvides med mulighet for å sende betalingspåminnelse (purring) og drive kundeoppfølging direkte i systemet*HavnaMi Ekstra, brukerlisens per ekstra marina 350 kroner per måned


HavnaMi Ekstra kan kun bestilles når en organisasjon(havn) har bestilt HavnaMi Basic eller HavnaMi Proff. Når en organisasjon (havn) disponerer flere marinaer (havneanlegg) som inngår  under organisasjonen (hoved havnen). Vil tilleggs marinaer(havnen) bli belastet med kroner 350 i lisens per måned. De samme tjenester og priser som orginasjonen har bestilt vil gjelde i tilleggs havnen.


* Under utvikling

Alle priser er eks.mva.

FacebookYouTube